strom

Užitočné dokumenty na stiahnutie
 


Kúpna zmluva (k predaju Vášho ojazdeného automobilu)

Žiadosť o vykonanie zmeny - odhlásenie a prepis motorového vozidla

Žiadosť o odhlásenie a prihlásenie vozidla v rámci okresu

Žiadosť o odhlásenie a prihlásenie vozidla do iného okresu

Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla

Žiadosť o zapísanie motorového - prípojného vozidla do evidencie

Splnomocnenie na prepis vozidla inou osobou

Splnomocnenie na prepis vozidla inou osobou (druhá verzia)

Čestné vyhlásenie o strate VP, TP, OEV

Žiadosť o vykonanie zmeny v evidencii vodičov

Žiadosť o vydanie technického preukazu v prípade straty, poškodenia alebo zaplnenia

Žiadosť o vydanie medzinárodného vodičského preukazu

Vyradenie vozidla z evidencie

Správa o nehodeVšetky súbory na sťiahnutie sú uložene na našom servery a neobsahujú žiadne škodlivé súbory.